Katalog

V katalogu jsou prezentovány archivní dokumenty Národního archivu i dalších institucí týkající se informací o významných souborech map a plánů dokumentujících kartografickou i architektonickou tvorbu období 17. až počátku 19. století, doplněnou fotografiemi představující konkrétní místa a vybrané objekty v různých časových etapách jejich vývoje a trojrozměrnými předměty vážící se k jednotlivým tématům zapůjčených z jiných paměťových institucí.

Kritický katalog je v české i anglické mutaci.

Katalog ke stažení: icon pdf katalog.pdf